Đền bù nhà đất nằm trong diện quy hoạch giao thông hà nội

Đền bù nhà đất nằm trong diện quy hoạch giao thông hà nội.

Quy hoạch sử dụng đất là một quá trình được sự thống nhất của nhà nước và người dân, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả cho sự phát triển của đô thị, đặc biệt là hà nội. Sử dụng đất cho mục đích quy hoạch giao thông hà nội theo định hướng của thành phố. Việc đền bù nhà đất luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người dân, cá nhân tổ chức có đất nằm trong dự án quy hoạch. Giá đất đền bù như thế nào? làm sao để xác định chính xác dự án và nắm rõ được thông tin để nhận định dự án quy hoạch của nhà nước.

Quyền lợi của chủ sở hữu đất trong quy hoạch giao thông hà nội

Một dự án quy hoạch sử dụng đất hà nội cần được đánh giá và thông qua bởi nhiều bên, đặc biệt các dự án quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị nằm trong quy định đất công, ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống và xã hội của người dân.

  • Công dân có quyền được cập nhật và cung cấp thông tin dự án quy hoạch sử dụng đất. thông tin quy hoạch được công khai cho tất cả công dân nhận định và nắm rõ.
  • Công dân có quyền phản ánh và đưa ra ý kiến với dự án khi ảnh hưởng tới môi trường sống, môi trường xã hội. Quyền yêu cầu đơn vị cơ quan thẩm quyền tư vấn và giải quyết thắc mắc liên quan đến dự án, thu hồi và bồi thường đất.
  • Công dân có đất nằm trong dự án quy hoạch có quyền được bồi thường khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo điều 75 của luật đất đai.
  • Công dân có quyền tiếp tục sử dụng đất theo mục đích ban đầu, chuyển nhượng khi đất nằm trong diện quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm do cấp huyện cung cấp. Có nghĩa là đất thuộc quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi người dùng vẫn được sử dụng, cải tạo, chuyển nhượng, mua bán như bình thường.

Chính sách đền bù nhà đất nằm trong quy hoạch giao thông hà nội

Đất nằm trong quy hoạch giao thông tại hà nội thuộc diện đất cấp quốc gia sẽ được xem xét đền bù cho chủ sở hữu theo đúng quy định của luật đất đai. Điều kiện để được bồi thường, đáp ứng điều 75 luật đất đai 2013: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu nhà và sở hữu tài sản liên quan gắn liền với đất.

Công dân sẽ được bồi thường bằng đất có giá trị tương đương hoặc bằng tiền mặt. Dựa trên diện tích đất thu hồi và mục đích thu hồi sử dụng đất để tính toán bồi thường tương ứng. Giá đất cụ thể của loại đất bị thu hồi sẽ được quyết định tại thời điểm thu hồi đất.

Thông tin chính sách quy hoạch giao thông hà nội luôn được cập nhật thường xuyên, bởi các dự án hiện nay khá lớn. Công dân, cá nhân tổ chức cần nắm rõ thông tin quy hoạch, bản đồ quy hoạch hà nội và những quyền lợi để đảm bảo quyền lợi. Công dân có thể cập nhật và tra cứ thông tin trực tuyến trên phần mềm để xác định quy hoạch, đánh giá và nhận định quyền lợi nhanh chóng.

Dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch hà nội uy tín sẽ là đơn vị cung cấp thông tin chính xác, hiệu quả và nhanh chóng: dự án, mục đích sử dụng đất, tình trạng đất bị thu hồi, bản đồ… mang đến thông tin cụ thể cho khách hàng. Đồng thời tư vấn các vấn đề bồi thường và quyền lợi cho công dân theo quy định của nhà nước.