Khoa lâm nghiệp đại học nông lâm thái nguyên và cơ hội nghề nghiệp

Khoa lâm nghiệp đại học nông lâm thái nguyên và cơ hội nghề nghiệp - Copy

Lâm nghiệp là lĩnh vực kinh tế quan trọng, chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế nước ta. Với diện tích rừng lớn, mang lại nguồn lợi không hề nhỏ từ sản xuất vật chất, thực phẩm cho con người và xã hội việt. Khoa lâm nghiệp định hướng phát triển đào tạo và cung cấp nhân lực có khả năng quản lý và phát triển lợi ích từ rừng, tài nguyên rừng một cách hiệu quả. Trường đại học nông lâm thái nguyên với khoa lâm nghiệp đi đầu trong đào tạo cán bộ chất lượng cho các lĩnh vực quản lý và phát triển rừng của nước ta.

Giới thiệu về khoa lâm nghiệp – đại học nông lâm thái nguyên

Khoa lâm nghiệp đại học nông lâm thái nguyên được thành lập theo quyết định của bộ giáo dục và đào tạo, năm 1986 với hơn 30 hoạt động và phát triển. Chương trình đào tạo không ngừng được phát triển mở rộng. Hiện nay đang đào tạo 4 chuyên ngành chuyên sâu: lâm nghiệp – nông lâm kết hợp – quản lý tài nguyên rừng – sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Chương trình đào tạo tuyển sinh cụ thể tại http://www.tuaf.edu.vn

Nhiệm vụ đào tạo khoa lâm nghiệp: nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cao về trồng rừng, quản lý, sản xuất, bảo tồn rừng. Phát triển theo định hướng bảo tồn và phát huy giá trị rừng, khai thác tài nguyên rừng bền vững. Khoa cung cấp cán bộ là kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị tư nhân các tỉnh phía bắc và trên toàn quốc.

Chương trình đào tạo giáo trình do giáo sư – phó giáo sư trong khoa biên soạn, thực tập thực tế trên khu vực vườn ươm, phòng nuôi cấy nghiên cứu, khu vực thực tập trồng rừng, các trạm nghiên cứu với diên tích gần 200ha.

Khoa đào tạo chương trình đại học và sau đại học, định hướng đào tạo kỹ năng tay nghề và khả năng nghiên cứu tư duy đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tế. Khoa có kết hợp đào tạo, trao đổi giảng viên với các trường đại học quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên khoa lâm nghiệp đại học nông lâm thái nguyên

Sinh viên khoa lâm nghiệp đại học nông lâm sau tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại:

  • Các sở ban ngành liên quan đến lĩnh vực: lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, quản lý rừng, tài nguyên rừng, bảo tồn sinh thái, chế biến lâm sản…
  • Sinh viên có thể lựa chọn làm việc cho công ty, doanh nghiệp tư nhân về chế biến lâm sản, quản lý và kinh doanh lợi ích rừng…
  • Sinh viên có thành tích tốt được giữ lại trường hoặc gửi đi để là nguồn nhân lực gốc, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho các tỉnh thành phía bắc.
  • Cơ hội làm việc với các cơ quan tổ chức nước ngoài có liên kết về lĩnh vực lâm nghiệp, chống biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh học, hệ sinh thái rừng… nhờ các chương trình đào tạo đặc biệt và thực tập sinh hưởng lương liên kết với các nước phát triển về lĩnh vực nông lâm nghiệp của đại học nông lâm thái nguyên.

Khoa lâm nghiệp đại học nông lâm thái nguyên là lựa chọn hàng đầu cho học sinh sinh viên có định hướng công việc và sở thích đặc biệt với rừng. Chương trình đào tạo chất lượng không ngừng được đổi mới trang bị cho sinh viên kiến thức và tay nghề vững chắc sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng hoặc phát triển trong lĩnh vực liên quan đến rừng, tài nguyên rừng. Thông tin khoa, chương trình đào tạo và cơ hội việc làm được cập nhật trên website giúp sinh viên có nhận định và đánh giá chính xác về khoa và lựa chọn định hướng nghề nghiệp.